Close

Betingelser og vilkår

SMSpay er en betalingstjeneste som lar sluttbrukeren benytte mobilen til å trigge betaling over mobilregning eller VISA/Mastercard. Tjenesten leveres til en rekke virksomheter, og sluttbrukere registrert i SMSpay kan handle på handle på tvers av disse. Kortdata registrert hos Dibs, kan benyttes på alle SMSpay brukersteder i Norge.

SMSpay for mobilregning (“CPA GAS”) er kun lovlig for varer som ikke er lettomsettelige og svindelutsatte. Vi forbeholder oss derfor retten til å avslutte kundekontoer uten utbetaling for tjenester som omfatter handel med elektriske varer, smykker og lignende. Ta kontakt dersom du er i tvil om ditt produkt passer til SMS-kjøp.

Leverandøren fraskriver seg ansvaret for:

 • Eventuelle tap av brukerdata, transaksjonsdata og historikk.
 • Feil eller skader som skyldes nedetid hos underleverandører, inkludert SMS gateway, Dibs og hostingselskap.
 • Tap av inntekter i forbindelse med nedetid eller andre feil i SMSpay.
 • Vedlikehold og funksjonsnivå for moduler og tredjeparter som integrerer med SMSpay.
 • Integrasjoner utviklet av 3. part. Dette kan f.eks. være betalingsløsning i webshop satt opp av webleverandør.

Brukersted er fullstendig ansvarlig for å overholde lover og forskrifter vedrørende kjøp, angrerett, og svindel.

Eventuell tid benyttet av leverendør til tilbakebetalinger, retur, og rapporteringer faktureres som konsulenttjenester til 1250kr/t.

Ikke godkjent bruk:

 • Ulovlig virksomhet.
 • Tjenester vi mener har støtende innhold (f.eks pornografi eller rasisme).
 • Salg av lettomsettelige varer med svindelrisiko.

Kontoer med ikke godkjent bruk, kan bli slettet uten forvarsel. For å ha flest mulige nøkkelord tilgjengelig for våre kunder, forbeholder vi oss retten til å slette nøkkelord som ikke ser ut til å skape transaksjoner.

Kunder må gjøre seg kjent med våre priser før bruk. Prislisten er gjeldende dersom ikke andre priser er definert i signert avtale mellom kunde og leverandør.

Kunder har ikke lov til å omgå transaksjons-grensen ved å dele opp kjøp i flere transaksjoner. Grunnet dette er det også en grense på to fullførte transaksjoner per mobilnummer, per time.

Kunder kan ikke gjennomføre transaksjoner i annen valuta enn norske kroner (NOK).

Kunder har ikke lov til å overføre penger til, eller gi penger i form av kontanter, til sine sluttbrukere i bytte for betaling mottatt gjennom SMSpay. Unntak fra dette er direkte tilbakebetaling av betaling for defekt produkt eller tjeneste, og beløpet kan ikke overstige den opprinnelige transaksjonen.

Kunden er ansvarlig for å forsikre seg om at varer eller tjenester solgt gjennom SMSpay ikke er upassende med tanke på kundens alder, basert på norsk lov.

Dersom SMSpay finner det nødvendig å be om detaljer om varer og tjenester som er solgt gjennom vårt system, skal dette oppgis av kunden uten unødig forsinkelse. SMSpay har rett til å bestemme hvor detaljert dokumentasjonen skal være.

Utbetalinger:

 • Utbetalinger gjøres etterskuddsvis, normalt ca. 50 dager etter månedsslutt. Eksempelvis utbetales normalt omsetning for januar, siste halvdel av mars.
 • Utbetalinger gjøres når grunnlaget for utbetaling har rundet 500kr.
 • Fra 13. januar 2016 tillater vi kun organisasjoner med gyldig organisasjonsnummer å registrere konto hos oss. Manglende eller ikke gyldig organisasjonsnummer, for kontoer registrert fra og med denne dato, vil automatisk føre til at utbetaling ikke gjennomføres.

Support:

Alle supporthenvendelser sendes på e-post til support@front.no. Telefonsupport er ikke tilgjengelig med mindre dette er avtalt med selger.


Vilkårene kan oppdateres i løpet av avtaleperioden. Avgifter på selger og kjøper vil påløpe, etter gjeldende prisliste om ikke andre satser er avtalt. SMSpay forbeholder seg retten til å avslutte kontoer uten videre.